Sự kiện Người đẹp Towada Việt Nam được tổ chức vào dịp chào xuân chào năm mới 2015. Perfect Media vinh dự là đơn vị được lựa chọn để thiết kế, dàn dựng tổng thể sự kiện này. Tại sự kiện Chào xuân 2015 của Towada Việt Nam Perfect Media cung cấp hệ thống nhà giàn không gian 1200 m2, bàn ghế cho 6 nghìn cán bộ công nhân viên, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng đặc biệt và mang sắc thái riêng. Sự kiện đã thành công và để lại ấn tượng mạnh cho tất cả khán giả tham dự chương trình.

Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 01
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 02
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 02
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 03
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 03
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 04
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 04
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 05
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 05
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 06
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 06
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 07
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 07
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 08
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 08
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 09
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 09
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 10
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 10
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 11
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 11
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 12
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 12
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 13
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 13
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 14
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 14
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 15
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 15
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 16
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 16
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 17
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 17
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 18
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 18
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 19
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 19
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 20
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 20
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân - người đẹp Towada Việt Nam 2015 - 21
Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 21

Xpm65gfjsgdgg

Hình ảnh trong sự kiện chào xuân – người đẹp Towada Việt Nam 2015 – 06

(www.sukienperfect.vn)