Perfect Media là đơn vị thực hiện lễ khởi công công trình chợ Nga Sơn. Tới dự buổi lễ có chủ tịch huyện ông Bùi Đình Cam, các nhà thầu tham gia xây dựng và các cán bộ UBND huyện Nga Sơn. Công trình chợ huyện Nga Sơn được biết đến như là công trình lớn nhất trong các dự án đầu tư chợ huyện khu vực Bắc Miền Trung với tổng vốn đầu tư dự án hơn 30 tỷ đồng. Liên danh hai nhà thầu: Công ty TNHH thương mại Phú Sơn (Nga Phú – Nga Sơn) và công ty cổ phần xây dựng Phú Tài đảm nhiệm xây dựng công trình này. Công trình có tổng diện tích 10.275 m2, trong đó diện tích xây dựng chợ chính là 2.400 m2, chợ ngoài trời 940 m2…; quy mô 392 gian hàng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được xây dựng trong thời gian 6 tháng. Công trình chợ huyện Nga Sơn được xây dựng theo kế hoạch di chuyển chợ huyện Nga Sơn sang vị trí mới, đáp ứng nhu cầu mua sắm, bán hàng ngày càng tăng của người dân và tiểu thương huyện Nga Sơn.

Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 01
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 02
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 02
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 03
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 03
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 04
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 04
Khu vực cổng chào sự kiện - Cổng hơi
Khu vực cổng chào sự kiện – Cổng hơi
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 05
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 05
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 06
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 06
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 07
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 07
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 08
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 08
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 09
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 09
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 10
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 10
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 11
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 11
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 12
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 12
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 13
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 13
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 14
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 14
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 15
Hình ảnh hội trường lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 15
Hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 15
Hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 16
Hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 17
Hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 17
Hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 18
Hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng chợ thị trấn huyện Nga Sơn 18

 

(www.sukienperfect.vn)