Perfect Media là đơn vị được công ty Sumidenso Việt Nam lựa chọn làm đối tác để thực hiện sự kiện “Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014”. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Sumidenso Việt Nam nhưng do với kinh nghiệm và năng lực tổ chức, dàn dựng của mình Perfect Media đã mang đến thành công ngoài mong đợi và được toàn bộ gần 10 nghìn cán bộ công nhân viên của Sumidenso Việt Nam đánh giá rất cao bởi sự hoành tráng, tính nghệ thuật, thẩm mỹ cao tạo ấn tượng sâu sắc với chương trình Người đẹp lần này của công ty.

Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp được Perfect Media setup, công tác tổ chức được Perfect Media tư vấn và tham mưu. Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện này:

Sân khấu sự kiện
Sân khấu sự kiện
Anh em công ty tổ chức sự kiện đang thi công lắp đặt hệ thống sân khấu cho sự kiện
Anh em công ty tổ chức sự kiện đang thi công lắp đặt hệ thống sân khấu cho sự kiện
Không gian sự kiện
Không gian sự kiện
Sân khấu sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014
Sân khấu sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 01
Dãy bàn của các đại biểu, ban giám khảo chương trình
Dãy bàn của các đại biểu, ban giám khảo chương trình

 

Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 02
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 02
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 03
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 03
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 04
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 04
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 05
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 05
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 06
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 06
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 07
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 07
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 08
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 08
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 09
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 09
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 10
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 10
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 11
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 11
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 12
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 12
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 13
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 13
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 14
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 14
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 15
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 15
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 16
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 16
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 17
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 17
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 18
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 18
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 19
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 19
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 20
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 20
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 21
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 21
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 - 22
Hình ảnh trong sự kiện Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 – 22

(www.sukienperfect.vn)