Perfect Media vinh dự là đơn vị đồng hành cùng “Người đẹp Hạ Long 2016” tại đêm chung kết. Dưới đây là một số hình ảnh mà Perfect Media ghi lại các thí sinh trong trang phục Bikini (Part 2):

Video Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini

Cặp đôi MC chuyên nghiệp của sự kiện Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini
Cặp đôi MC chuyên nghiệp trong sự kiện Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini
Ca nhạc sự kiện
Ca nhạc sôi động mở đầu sự kiện Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 01
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 01
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 02
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 02
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 03
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 03
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 04
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 04
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 05
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 05
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 06
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 06
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 07
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 07
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 08
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 08
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 09
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 09
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 10
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 10
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 11
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 11
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 12
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 12
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 13
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 13
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 14
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 14
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 15
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 15
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 16
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 16
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 17
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 17
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 18
Hình ảnh các người đẹp trong chương trình Người đẹp Hạ Long 2016 – Bikini 18

 

(www.sukienperfect.vn)